PIERWSZE  SANATORIUM  W  BIESZCZADACH
Do roku 1939 w Myczkowie na Rapiszce znajdował się dwór. którego wlaścicielem był Czesław 
Wawrosz. W dworze tym i przyległej willi mieściło się pierwsze bieszczadzkie sanatorium.
Kpt. Czrsław Wawrosz ur. 8.04.1895 r. w Jaworowie. 
Syn Heleny z domu Sorger i Rudolfa Wawroszów.
Bohater walk z l. 1918-1920
Materjały udostępnione przez pana Stanisława Drozda z Myczkowa.