PODRÓŻE  "GAJOWEGO"
                 
Przełęcz Użocka czyli Użockij Perewał.

Znajduje się kilkaset metrów od naszej granicy na wysokości ok. 853 mnpm i prowadzi z rejonów na północ od łuku Karpat na stronę zakarpacką.Dzieli Bieszczady Wschodnie od Zachodnich.Przez przełęcz biegnie droga z Lwowa do Użgorodu oraz linia kolejowa zbudowana za czasów Franciszka Józefa - najpiękniejsza linia kolejowa w Karpatach. Pokonuje po drodze na zmiane tunele i wiadukty. W rejonie Sianek biegła też Linia Arpada składająca się z bunkrów i schronów bojowych oraz linii okopów zbudowana przez Wegrów celem obrony przed Armią Czerwoną. Droga jest w fatalnym stanie i prawie jest nieprzejezdna. Pobocza są w lepszej kondycji niż pas drogowy. Na przełęczy znajduje się punkt kontrolny ukrai
ńskich pograniczników. Jest to granica obwodów ( województw ) lwowskiego i zakarpackiego. Relikt minionej epoki - każdy jest tu kontrolowany. Na przełęczy znajduje sie również pomnik Strzelców Siczowych. W Siankach mieszkała do niedawna pani Katarzyna Fedyszkanycz - jedyna Polka , która ostała się po ukraińskiej stronie. O ile wiem zmarła na wiosnę.


Paweł Olejnik
STRONA GŁÓWNA
ROZŁUCZ

W Rozłuczu znajduje się zachowana w bardzo dobrym stanie cerkiew pod wezwaniem Narodzenia NMP z 1876 roku.
Jest to cerkiew w stylu bojkowskim , konstrukcji zrębowej , trójdzielna z łamanym brogowym dachem.Niestety gont , którym był pokryty zamieniono na ocynkowana blachę.
Obok cerkwi znajduje się dzwonnica.
We wsi znajduje się również drewniany kościół
Zbudowany w stylu alpejskim w latach 1901-1902.
Kościół pod wezwaniem św. Franciszka Borgiasza. Po II wojnie światowej większość wiernych opuściła Rozłucz.Władza radziecka zamieniła kościół w skład nawozów o później na skład zboża.
Krótko przed wybuchem wojny wymieniono blachę poszycia dachu. Praca była wykonana tak solidnie , że do dziś mimo wielu zniszcze
ń ścian i innych elementów strop jest w bardzo dobrym stanie.Zachowały się polichromie na suficie przedstawiające aniołki.
Sam obiekt jest w katastrofalnym stanie. Tkwi w środku wsi jak wyrzut sumienia.


Paweł Olejnik
PASMEM ROZŁUCZA DO ZRÓDEŁ DNIESTRU
Przedwojenna wieś gminna w rejonie turcza
ńskim.
Kilka kilometrów od wsi w rejonie kulminacji Czontyjówki znajduja się źródłą Dniestru.
Występują tu liczne źródła wód mineralnych.
Przez Rozłucz przechodzi linia kolejowa z Lwowa na Przełęcz Użocką zbudowana jeszcze za czasów Franciszka Józefa.
Linia biegnie malowniczymi okolicami niknąc w tunelach po to by wyjść na wiadukt spinający zbocza góry.
W 1938 r. w schronisku w Rozłuczu miała bazę grupa dywersyjna zajmująca się sabotażem na zakarpackiej stronie na terenie Czechosłowacji.
Cała akcja dywersyjna trwała pół roku i miała kryptonim "Łom".


Paweł Olejnik
Turka.

Obecnie miasteczko na Ukrainie Zachodniej niedaleko granicy z Polską.
Założone przez króla Władysława Jagiełłę w 1431 roku.
W czasach II Rzeczypospolitej 10-tysięczne miasteczko powiatowe.
Niestety czasy świetności ma raczej za sobą...
W miasteczku dawny zniszczony kościół , którym przewodzi ksiądz misjonarz z Polski mający około 60-osobowe stadko wiernych
i ambicję jego odbudowy.


PO
                 Pliszka i Magura Łomniańska
Pliszka i Magura Łomniańska to dwa szczyty , które leżą poza naszą granicą ale są tuż za nią i oba widać z naszej strony.
O ile Pliszkę widać najlepiej z Tarnicy bądź z Przełęczy Bukowskiej idąc na Halicz z Wołosatego o tyle Magurę Łomna
ńską widać z drogi z Ustrzy Dolnych jadąc na południe.Leży ona na wysokości miejscowości Czarna ok. 2 km od granicy.
Oba szczyty są zalesione , pozbawione widokowych polan stąd może mniejsza ich atrakcyjność.
Ale oba mają w sobie coś szczególnego a zwłaszcza Magura , która zaliczona jest do Korony Beskidów w tak doborowym towarzystwie jak Babia Góra , Turbacz , Tarnica , Pikuj czy choćby dalsze Howerla w Czarnochorze albo Bliźnica w Świdowcu.
Pliszka jest bardzo charakterystyczna - przypomina kopiec kreta.Samotny stożek całkowicie zalesiony na południe od Przełęczy Bukowskiej z małym tarasikiem całkowicie nie do znalezienia ze strony polskiej a pozwalającym odkryć wspaniałą panoramę na Bieszczady po polskiej stronie.
Wyjście jest raczej rekreacyjne , nie przysparzające wiele wysiłku. Całość to 3-4 godziny w towarzystwie funkcjonariuszy Straży Granicznej Ukrainy.Wszak to prikordonna zona czyli strefa przygraniczna no i granica unijna. Wyjście rozpoczyna się we wsi Werchowyna Bystra gdzie znajduje się strażnica pograniczników i dalej w ich towarzystwie wędruje się widokowymi polanami wśród wysypu różnego rodzaju grzybów. Królowały kanie , których nikt początkowo nie zrywał przyzwyczajony do przepisów i obyczajów obowiązujących po naszej stronie ( park narodowy).Schodziliśmy dzierżąc w każdej ręce po kilka reklamówek z ich kapeluszami , żeby wieczorem je usmażyć.Zrywanie ich przypominało powiedzenie , że "im dalej w las tym więcej drzew".
Z samego szczytu Pliszki (1066 mnpm) roztacza się fantastyczny widok na północną stronę czyli na pasmo naszych Bieszczadów Wysokich.W linii prostej to ok.1,5 km do Przełęczy Bukowskiej gdzie widać gołym okiem turystów obok deszczochronu.Przez lornetką można liczyć postacie na Tarnicy , której kształt od południowej strony jest zupełnie inny niż ten do którego jesteśmy przyzwyczajeni.A jest w ko
ńcu dość charakterystyczny wszak 'tarnita' to z języka wołoskiego 'siodło'.
Widać jak na dłoni Ki
ńczyk Bukowski na którego wejść nie można bo jest daleko poza szlakiem a przez którego biegnie granica.
Na Magurę Łomnia
ńską (1024 mnpm) dojść można idąc ok.2-3 km na wschód ze wsi Bystre albo Michniowiec koło Czarnej przekraczając w teorii granicę państwową. Leży ona tuż za nią.Od strony ukraińskiej sprawa jest dużo trudniejsza.Dojazd do wsi Hrozewo ( przedwojenna Grąziowa ) jest mocno utrudniony ze wzgledu na stan dróg w tym rejonie.Ma się wrażenie , że człowiek podróżuje na koniec świata. Tradycyjnie idzie się 'na szagę' przez podwórka i łąki we wsi by za jakiś czas przedzierać się przez zarośnięty las.Ze szczytu , który zalicza się do Korony Beskidów o czym informuje stosowna tabliczka w języku polskim w zasadzie nie ma widoków oprócz małej przecinki przez którą widać fragment Otrytu. Jest za to inna atrakcja z czasów Związku Radzieckiego. Obelisk przedstawiajacy żołnierza-wyzwoliciela Armii Czerwonej z dzieckiem na ręku oraz tablica z nazwiskami zapewne poległych w czasie wyzwalania tych terenów.

Paweł Olejnik

Pamiętaj o Kresach.
Budka ze strażnikiem przed każdym wlotem i wylotem z tunelu lub wiaduktu Linia kolejowa na Węgry i pas graniczny z Polską Droga przy dworcu w Siankach Draga krajowa relacji Lwów-Użgorod w rejonie Sianek-kilka km od granicy z Polską Dom Katarzyny Fedyszkanycz niedawno zmarłej ostatniej Polki w Siankach Wiadukt linii kolejowej na Przełęczy Uzockiej zbudowanej za CK Austrii
Okno-akwarium w wagonie kolejki Wagon kolejki lini zakarpackiej Tubylcy też podlegają kontroli Tablica z informacją o drodze Sianki-widok na wieś po stronie ukraińskiej Przedwojenny budynek dworca w Siankach
Prikordonna zona - stąd tez i ruchome posterunki graniczne Posterunek na Przełęczy Użockiej na granicy odwodu lwowskiego i zakarpackiego Pomnik Strzelców Siczowych na Przełęczy Użockiej Poczekalnia dworcowa w Siankach
Kościół w Rozłuczu - wnętrze - ołtarz Kościół w Rozłuczu - wnętrze - polichromie na suficie Kościół w Rozłuczu - wnętrze-konfesjonał Rozłucz - cerkiew pw.Narodzenia NMP z 1876 r.
Rozłucz - cerkiew z dzwonnicą Kosciół pw.św.Franciszka Borgiasza w Rozłuczu Kościół w Rozłuczu - wnętrze - ambona Kościół w Rozłuczu - wnętrze - chór i więźba dachowa
Kościół w Rozłuczu - wejście Kościół w stylu alpejskim w Rozłuczu
źródła Dniestru w paśmie Rozłucza - ok.15km od naszej granicy chata na kraju wsi Chata typu jedna izba z oknem na świat idąc pasmem Rozłucza krzyż przy domu
Pasmo w środku zdjęcia to nasz Otryt Przedwojenna polska willa Tablica informacyjna o Dniestrze który ma 1352km Typowa chałupa w Rozłuczu W domowym ogródku w Rozłuczu
Widok na Beskidy Skolskie z Paraszką - 1268 mnpm Widok na nasze Bieszczady Zwózka drewna
cerkiew w Turce Ksiądz z Polski - proboszcz parafii rz.-kat. w Turce ulica w Turce Uliczka w mieście i linia kolejowa Lwów-Użgorod
Jedyna rzecz jaka ocalała z dawnego wyposażenia - obraz MB Turka - Kościól pw.Wniebowzięcia NMP fragment portalu w kościele
Wychodzenie na Magurę Łomniańską na przełaj poza szlakiem Blondynki na wybiegu we wsi Hrozewo (d.Grąziowa) Kanie , których mnogość porażała.Nosiło się je reklamówkami. Koni na Ukrainie sporo Kontrasty.Pomnik żołnierza Armii Czerwonej i krzyż na Magurze Łomniańskiej
Miszka - anioł stróż - pogranicznik - nasz cień Na szczycie Magury Łomniańskiej Okolice Mgury Łomniańskiej ok. 2 km od naszej granicy Oznaczenia szlaków we wsi Łubnia Para 'opiekunów' ze straży granicznej Ukrainy
Pliszka widziana z Rozsypańca Polskie Wysokie Bieszczady od strony ukraińskiej - Tarnica , Krzemień , Halicz i Rozsypaniec Tarnica , której kształt widziany z przełęczy między Pliszką a Czeremchą jest zgoła inny od tego jaki znamy Widok spod Pliszki na pasmo Beskidów Skolskich z najwyższym szczytem - Paraszką (1268mnpm) Wieś Werchowyna Bystra kórej część widać z Przełęczy Bukowskiej
DROHOBYCZ
Cerkiew św.Jura z przełomu XV i XVI w. J.w. W kopule z lewej nawa służąca jako Dom przy dawnej ulicy Floriańskiej gdzie Tablica pamiątkowa zawieszona kilka lat temu
Kamienica przed którą Schulz zostałzastrzelony Wmurowane w ścianę drohobyckiego kościoła Portal ozdobiony symbolami mieczy po Tablica poświęcona Georgijowi Gongadze na
Synagoga zw.Chóralną - jedna z największych w Drohobyckie klimaty. Cerkiew Przenajświętszej Trójcy-dawny kościół Weteran UPA oczekujący na przystanku
Strona 12