Patron Klubu JULIUSZ I
Olo- kandydat na członka klubu
Członek klubu - Agnieszka
Członek klubu - Madzia
  Skarbnik - Jerzy
Szef szkolenia narybku - Duduś
Członek klubu- Władek
Zbysze - kandydat na członka klub
KLUB  WĘDKARSKI przy  kei SIARKOPOl
              imieniem  Juliusza I-go
STRONA GŁÓWNA
Prezes - Jerzy
II Vice prezes ds. gastronomi
Stanisław
Szef szkolenia - Wacek Marynarz
Przewodniczący komisji rewizyjnej -
Józef
Z A K Ł A D K I :
Na tajnym posiedzeniu klubu w dniu 28.05.2011 r. wybrano władze klubu w następującym składzie :
I Vice prezes ds.
organizacyjno - prawnych
Jacek